Fremtidens uddannelses trends

 

Det der bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet i form af menneskelige kvalifikationer og kompetencer er i dette årti blevet forandret siden 10´erne. 

Uddannelsessektoren bør tilpasse sig dette skifte og afspejle det faktum, at fremtidens væsentlige, efterspurgte færdigheder vil være meget forskellige fra det, der bliver undervist i, idag. Med andre ord, det, vi underviser, skal ændres. Desuden skal den måde, vi underviser på, også ændre sig for at afspejle den hurtige digitalisering, der finder sted på tværs af alle brancher, ikke kun uddannelsesbranchen.

 

Lad os udforske disse to hovedtemaer lidt mere detaljeret for at se, hvad vi hovedsageligt underviser i, og hvordan undervisningen sandsynligvis vil blive transformeret i løbet af de næste par år.

 

Revolution af måden vi tænker uddannelse på

 

Uddannelse – på alle niveauer – skal udvikle sig for at lære børn og unge de færdigheder, de har brug for for at trives i vores foranderlige verden. Mange af de jobs, som nutidens skolebørn og unge vil arbejde i, eksisterer ikke engang endnu. 

 

LinkedIn forudser 150 millioner nye teknologi jobs vil blive skabt i løbet af de næste fem år, og næsten alle rollerne i LinkedIns "Jobs on the Rise"-rapport for 2022 kan allerede udføres eksternt.

 

Så hvilken slags færdigheder vil være afgørende for at opnå succes? World Economic Forum har offentliggjort de væsentlige egenskaber, der vil definere læring af høj kvalitet i fremtiden. Færdigheder som:

 

  • Globalt medborgerskabsfærdigheder (herunder bevidsthed om den bredere verden og bæredygtighed).

 

  • Innovations- og kreativitetsevner (herunder problemløsning og analytisk tænkning).

 

  • Interpersonelle færdigheder (herunder følelsesmæssig intelligens, empati, samarbejde og social bevidsthed).

 

Vores iboende menneskelige sociale og følelsesmæssige færdigheder vil blive hård valuta på fremtidens arbejdspladser. Med det i tankerne er der yderligere tilføjet disse faktorer til listen:

 

  • Etik – som et eksempel er AI-etiker en stillingsbetegnelse, der begynder at vinde indpas, efterhånden som flere virksomheder søger at implementere AI på en etisk måde.

 

  • Diversitet (kulturel mangfoldighed og mangfoldighed af tænkning) - vidste du, at antallet af personer, der blev ansat som eksperter i mangfoldighed på arbejdspladsen steg 64 procent i 2021? Dette kan være en vigtig karrierevej for fremtiden.

 

Genovervejelse af hvordan vi bør undervise

 

Formel uddannelse opstod omkring tiden for den første industrielle revolution, og det er sigende, at vores generelle tilgang til uddannelse har ændret sig lidt siden da. I klasseværelser og foredragssale rundt om i verden sidder eleverne stadig for det meste med fronten og lytter til læreren levere indhold, som de forventes at huske.

 

Tendenserne tyder på, at undervisningen i de færdigheder, der er nødvendige for at trives i det 21. århundrede, og skabe de ledere, som vores verden har brug for, skal ændres gennem hvordan uddannelsen leveres og forløber.

 

Fremtidens lærere bliver facilitatorer frem for indholdsleverandører. Nogle af de vigtigste muligheder for denne ændring er:

 

  • Mere digitaliseret indhold og online læring – en tendens, der er blevet drastisk fremskyndet af COVID-19-pandemien.

 

  • Mere personlig, selv-tempo og selvstyret læring – hvor læring bliver meget mere fleksibel og tempoet passer til den enkelte elevs behov.

 

  • Mere kollaborativ, projektbaseret og problembaseret læring – som bedre afspejler det 21. århundredes arbejdsplads.

 

  • Mere mundtlig læring – fordi, ifølge en undersøgelse foretaget af Microsoft, har mennesker nu et opmærksomheds spænd på omkring otte sekunder. (Det er mindre end en guldfisk!) I fremtiden skal mere uddannelse leveres som mundgodt, snackbart indhold.

 

  • Mere fordybende læring – udnytte teknologier som virtual reality og augmented reality for at bringe emner til live og fordybe eleverne i et fag.

 

Fremtiden skole: South Tapiola High School, Finland

 

Hvis du undrer dig over, hvordan disse skift vil se ud i praksis, skal du ikke lede længere end South Tapiola High School (også kendt som ETIS). Denne skole er rangeret som en af ​​de bedste skoler i Finland, et land, der konsekvent rangerer som et af de bedst ydende uddannelsessystemer i verden.

 

ETIS tilbyder en læseplan, der udvikler færdigheder såsom samarbejde, iværksætteri, aktivt medborgerskab og social bevidsthed gennem anvendelse i den virkelige verden. For eksempel har skolen et Young Entrepreneurship Program, hvor eleverne arbejder i grupper med at designe og skabe deres egen virksomhed og derefter konkurrerer i nationale konkurrencer mod andre unge iværksættere.

Eller der er skolens European Parliament for Young People-program, som giver en praktisk oplevelse til at lære borgerpligt. Her deltager eleverne i nationale og regionale sessioner med studerende med forskellig baggrund for at diskutere aktuelle udfordringer i EU. Skolen samarbejder også med teknologivirksomheder som Microsoft og Dell for at integrere teknologi i læseplanen.

Hvis du undrer dig over, om "traditionelle" fag lider på bekostning af disse færdigheder i det 21. århundrede, kan du være sikker på, at ETIS ikke er noget slemt, når det kommer til kernefag. ETIS-elever overgår nationale gennemsnit i matematik og kemi med mere end det dobbelte!

 

Afsluttende bemærkning: 

 

Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe opgave at gentænke, hvad vi underviser i, samt måden hvorpå vi underviser. Det er afgørende, hvis vores uddannelsessystemer skal opfylde behovene hos elever fra det 21. Århundrede, at forberede unge menneskers chancer for succes i vores hurtigt skiftende verden. Tjek gerne allerede nu om jeres uddannelse og eller kurser kan tilpasses til de nye parameter der vil gøre sige gældende inden for den nærmeste fremtid.