Sådan skaber du succesfuld online undervisning!

 

8 gode råd til at skabe de ideelle rammer for velfungerende online undervisning!

Corona pandemien og de øgede teknologiske muligheder har i høj grad skabt en popularitet og et fokus omkring muligheden for online kurser. Data fra nogle af Danmarks førende universiteter viser, at over halvdelen af studerende der har prøvet kræfter med online undervisning, ligefrem foretrækker det frem for den klassiske fysiske tilstedeværende form. Mulighederne for kursusudbydere er hermed enorm for, at tilpasse undervisningsformen til den nye voksende efterspørgsel på online undervisning.

“I denne artikel får du muligheden for at blive klogere på, hvordan man danner de optimale rammer for at skabe succesfuld online undervisning, der begejstrer samt tiltrækker deltagerne.”

Mange elementer der fungerer i klasse-undervisning kan med fordel videreføres til online-miljøet, men der er ligeledes en masse tilpasninger, der bør foretages for at opnå succes online. Nøglen til at opnå det ønskede resultat afhænger i høj grad af, om man formår at skabe en høj grad af interaktion og interesse fra deltagernes side. Hertil er det væsentligt at spørge. ”Hvordan sikrer man at online-undervisningen opretholder den samme kvalitet som den traditionelle klasseundervisning?” 

“Her har vi samlet et overblik over gode råd og virkemidler, der skal hjælpe til, at etablere et succesfuldt online undervisningsforløb”:

 1. Tag udgangspunkt i aktuelle problemstillinger

Undersøgelser viser, at man som studerende er mere tilbøjelig til at have en interesse i undervisningen, når der tages udgangspunkt i aktuelle udfordringer og nyheder. Nøglen til at opretholde en høj interesse gennem kursusforløbet er i høj grad at undersøge, hvad jeres deltagere finder centralt. Herefter bør emnet implementeres i undervisningsmateriale. Det er hermed en god ide at følge med i nyhederne, da de giver indsigt i aktuelle og relevante historier der med fordel kan benyttes til at fremme deltagernes interesse for indholdet.

2. Benyt interessante gæster i undervisningen

En anden strategi, der i høj grad skaber et mere spændende online uddannelsesforløb, er inkludering af relevante og interessante gæsteundervisere. Strategien med at invitere de mest relevante gæsteundervisere afhænger selvfølgelig af studiet og dets deltagere. 

Det er essentielt at finde ud af, hvilke personer der vil give bedst mening/ er mest relevante at inkludere indenfor jeres uddannelsesområde. Spørg gerne jer selv om “ Hvem vil vores deltagere have en interesse i at høre fra?”

Online kursusudbydere har en massiv fordel når det handler om at skaffe gæsteundervisere. Det er både markant lettere og mindre omkostningstungt at få undervisere ind, når kurset afholdes online.

En anden måde at arbejde på, er ved at lade deltagerne stå for dele af undervisningen som gæsteundervisere. På denne måde føler de sig inkluderede og materialet bliver mere relaterbart for de med-studerende.

3. Spørg om deltagernes mening

En god måde at skabe bedre interaktion og bevågenhed blandt deltagerne er ved at afholde afstemninger undervejs i undervisningsforløbet. Forskudt mellem præsentationsslides kan det være en god ide at opsætte diverse spørgeskemaer. Dette har til formål at opretholde en høj interesse, samt undersøge om deltagerne har forstået undervisningen, eller om der er behov for yderligere klarlægning. 

Hermed er det både et redskab til at opretholde en aktiv og deltagende undervisningsgang, samt til at finde frem til hvilke områder, der skal yderligere forklares og fokuseres på. Eksempelvis kan dette gøres via Zoom eller Teams, der begge har en poll knap, der tillader at man opretter dig at oprette relevante afstemninger med udgangspunkt i undervisningsmaterialet.

4. Benyt flere værktøjer

Det er vigtigt at bruge mange forskellige værktøjer til at gøre undervisningen interessant. Det er dog vigtigt at vurdere, om de værktøjer man har til rådighed vil fungere som et hjælpemiddel eller om det potentielt vil forvirre deltagerne. Det er først og fremmest vigtigt at skrive en liste over hvilke værktøjer og virkemidler, der står til rådighed som eksempelvis kamera, skærmdeling, statistikker, chat, grupperum etc. 

Nøglen til succes er at skifte mellem værktøjerne løbende og udvælge værktøjet på baggrund af, hvad der skal kommunikeres til deltagerne.Tænk gerne over hvilke værktøjer det giver bedst mening at bruge til netop jeres undervisningsmateriale. Benyttes de rigtige værktøjer kan man opnå stor diversitet, hvilket medfører en forbedret undervisningsgang lige såvel som det minimerer risikoen for at tabe de studerendes interesse.

5. Opfordre de studerende til interaktion

Et vigtigt element med betydning for undervisningens succes afhænger af de deltagernes villighed til, og mulighed for, at interagere med underviser og de medstuderende. Live undervisning er nøglen til at opnå bedst mulig interaktion fra de studerendes side af. 

Herudover er et godt virkemiddel at blokere mute knappen, da dette minimerer risikoen for, at deltagerne bliver distraherede af deres omgivelser. En anden god metode til at sikre god interaktion er eksempelvis ved at inddele deltagere i små hold på mellem 3-4 personer. Både på Zoom, Microsoft Teams etc. findes funktionen kaldet break-out rooms der med fordel kan benyttes til, at dele deltagerne op i det ønskede antal. På denne måde formindskes risikoen for at flere deltagere blot gemmer sig bag en skærm uden at bidrage til en dialog.

6. Opret en Facebook gruppe

En god metode til at sikre at de studerende har bedre mulighed for at kommunikere internt er ved at oprette en gruppe på Facebook. På denne måde kan de studerende hjælpe hinanden med at besvare uklarheder fra de diverse kursusgange. Samtidigt tillader det også de kursusansvarlige at dele en masse relevant indhold, og kommunikere løbende med deltagerne, der har brug for hjælp og vejledning. 

Denne metode er desuden også tidsbesparende for underviserne, da de typisk stillede spørgsmål kan lægges op på gruppen og er let tilgængelige for deltagerne.

7. Optag undervisningen

Det er yderst sjældent man husker alt indhold fra en 1-2 timers lektion lige godt på trods af godt forarbejde og aktiv deltagelse. Denne udfordring kan løses ved at optage undervisningen og lægge den op online på deltagernes forum. Hermed har de studerende mulighed for at pause og spole tilbage til de specifikke dele af undervisningen, der foreligger uklart eller blot trænger til genopfriskning at blive opfrisket.

 Ydermere er optagelse af undervisningen et gavnligt værktøj for de studerende til eksamensforberedelsen. Deltagerne kan hermed let gå tilbage og se relevante undervisnings-gange på ny, for at få opfrisket deres viden og udfyldt de få huller der eventuelt skulle være.

8. Kreer korte forklarings-videoer

Tavle-undervisningen til at forklare komplicerede emner kan med fordel erstattes med korte iøjnefaldende forklarings-videoer. Korte og konkrete videoer er et værdifuldt redskab til, at forklare komplekse emner og problemstillinger på en lettere og mere overskuelig måde. Et godt tip er at bruge animationer, såsom sjove figurer eller punchlines, som redskab til at øge interessen for indholdet af emnet. 

Forklarings-videoerne giver efterfølgende hyppigt anledning til god dialog mellem underviseren og de studerende. Det er vigtigt at huske indholdet skal være både sjovt og spændende for at skabe den optimale interesse og intensitet gennem undervisningsforløbet.

Afslutningsvis

Hvis I overvejer at etablere et online undervisningsforløb eller er i besiddelse af et i forvejen, så tøv endelig ikke med at gøre brug af disse 8 gode råd! Afslutningsvis er det vigtigt at pointere, at forslagene skal tilpasses det enkelte kursus eller studie for at resultere i det maksimale udbytte.

Bliv klogere på og find inspiration fra andre udbydere af online kurser her:

https://www.finduddannelse.dk/soeg/online-kurser