Hvem søger efteruddannelse 2022?

 

Bliv klogere på kursus-søgende: Hvorfor søger personer typisk efteruddannelse?

På baggrund af en dybdegående undersøgelse har finduddannelse.dk samlet statistik over personer der søger efteruddannelse. Bliv klogere på jeres målgruppe og se hvilke tiltag eller ændringer I bør foretage for at tiltrække flere kursister, i en tid hvor alle har plads til at udvikle sig! 

Det kan blandt andet allerede nu afsløres, at størstedelen af alle kursister stadig ikke har besluttet sig for en specifik efteruddannelse når de besøger finduddannelse.dk. Bliv klogere på hvordan du tiltrækker denne store potentielle målgruppe i denne artikel!

Du får blandt andet også et unikt indblik i ”Hvad bevæggrundene er for at søge efteruddannelse?” ”Hvor langt en besøgende er i beslutningsprocessen når de søger efteruddannelse?”, ”Hvad kan du gøre for at forbedre synligheden af din uddannelse?” & ”Hvad mangler klarlægning før den besøgende vil tage beslutningen?”. 

Hvad er bevæggrundene til at søge efteruddannelse?

Gennem finduddanelse.dk kan vi se, at omkring 45 % søger efteruddannelse fordi de søger opkvalificering. Det er med andre ord personer der aktivt søger efteruddannelse på baggrund af et personligt ønske om, at blive mere kvalificeret til deres job og/eller fremtidige karrieremuligheder. 

Via vores undersøgelse kan det også aflæses, at 36% er aktivt søgende fordi der findes en personlig interesse indenfor feltet de søger. Dette tal fremviser derfor, at omkring 1/3 af efter-uddannelsessøgende ikke nødvendigvis søger kurser på baggrund af højeste relevans indenfor deres fag, men søger opkvalificering på baggrund af egne interesser. 

En tredje årsag der har skabt et ønske om efteruddannelse er i form af et ønske om at skifte branche. Omkring 11% af efter-uddannelsessøgende søger kurser med ønsket om at forhøje sandsynligheden for, at lave et karriereskift på baggrund af en relevant opkvalificering. 

Herudover søger ca. 4% efteruddannelse fordi arbejdspladsen har en forventning til, at personen skal opkvalificeres for at kunne udføre deres arbejde optimalt.

Af disse tal kan vi hermed lære, at det som efter-uddannelsesudbyder er essentielt at fokusere mere på de kursus-søgende end at tale direkte til virksomhederne. Hele 92% af de aktive kursus-søgende søger på eget initiativ. Vær derfor opmærksom på, at målrette markedsføring og indhold direkte mod individerne da det er hos dem interessen og ønsket om, at deltage hos jer ligger! 

Bliv klogere på hvem besøgende hos finduddanelse.dk er samt hvad de typisk søger på her: 

Statistikrapport

Hvor langt er besøgende i beslutningsprocessen når de søger efteruddannelse?

 

Gennem tallene fra vores hjemmeside kan vi aflæse hele at 48% først lige er startet med, at undersøge mulighederne indenfor deres felt. Tallene indikerer at de fleste der søger et kursus sjældent, har låst sig fast på hvad de vælger. Undersøgelsen viser samtidig, kun 4% af de adspurgte allerede havde fundet et kursus og blot manglede at tilmelde sig. 

Der ligger hermed kolossale muligheder som efteruddannelses kursusudbyder i at være til stede online, samt at have gode kursusbeskrivelser for, at tiltrække de kursus-søgende i startfasen. Dette understreger vigtigheden af, at man som kursusudbyder skal præsentere sig konkret og relevant for, at give de kursus-søgende den information de har behov for i den første del af undersøgelsesfasen. 

Dette argument bakkes op af, at 23% af de adspurgte kursus-søgende har søgt online et stykke tid uden held med at finde et kursus der matchede deres ønske.

Derimod var hele 17% af de aktivt kursus-søgende i stand til at finde flere kurser der levede op til deres kriterier og var ved at vælge mellem forskellige muligheder. Tallene ovenover indikerer at der findes et kæmpe potentiale i, at kunne tiltrække de hele 88% der ikke har låst sig fast på en kursusudbyder endnu! Det er vigtigt at understrege, at kursusbeskrivelser er nøglen til succes. Brugerne kigger på flere forskellige uddannelser undervejs i processen og kun de bedste bliver inkluderet i beslutningsprocessen. Skil jer ud i mængden! Implementer et løbende fokus på, at optimere jeres kursusbeskrivelser ved, at gøre indholdet mere relevant og interessant for målgruppen. 

Heldigvis findes der mange lette virkemidler man bør benytte for, at tiltrække online trafik til sine kurser. Nedenstående kan du læse om nogle få justeringer man bør foretage både på finduddannelse.dk samt andre websites for at forbedre jeres tiltrækningskraft.

Hvad kan du gøre for at forbedre synligheden?

Forbedringen af vores relevans-baserede søgning er et vigtigt punkt for en bedre brugeroplevelse på vores hjemmeside. Gode søgeresultater hjælper brugerne med at finde de mest relevante kurser. 

Med et par enkle tricks kan du sikre en god præsentation af dine kurser og en god placering på samme tid.

Søgeresultaterne er baseret på en del faktorer som bla. at relevante keywords figurerer i alle kasserne på kursussiden. Så hvis du eksempelvis har et kursus i “online marketing” husk at:

Bruge keywords i punktform som:

 • Facebook og sociale medier (SoMe)
 • Søgemaskineoptimering (SEO) (Search Engine Optimisation)
 • E-mail Marketing
 • Google AdWords & Analytics
 • Content Marketing
 • Digital strategi

Dine keywords skal relatere til titlen på kurset & fagområdet samt være relevant for den kategori kurset ligger i. (Marketing, Digital Marketing)

Sikre at keywords/synonymer (relateret til kurset) fremgår tilstrækkeligt i de forskellige kasser på dit kursus: beskrivelse, målgruppe & udbytte.

Husk også at sætte dig selv i de potentielle kursus-deltageres sko. Spørg dig selv:

 • Hvilke oplysninger er vigtige?
 • Matcher kursets titel kursets emne?
 • Har du som kursusdeltager et godt overblik over omkostninger, indhold og krav?
 • Er oplysningerne opdateret?
 • Brug punktform i beskrivelserne - Det giver et hurtigt overblik

Du kan eventuelt blive klogere på SEO/hvordan du skaber mere trafik til din hjemmeside, gennem denne artikel:

SEO artikel

Eller hæve synligheden samt trafikken til dine kurser her:

Bilv en del af finduddannelse.dk 

Hvorfor har de kursus-søgende ikke tilmeldt sig endnu? 

Hyppigste årsager:

- Tiden

- Godkendelse fra arbejdsgiver

- Prisen

- Relevans i forhold til nuværende eller kommende karriere 

- Undervisningens niveau

Med udgangspunkt i finduddannelse.dks hjemmeside er der undersøgt hvad de aktivt efter-uddannelsessøgende fortsat mangler svar på for, at låse sig fast på et kursus. Svaret der hyppigst blev nævnt var ”tidsaspektet”. 

Flere af de kursus-søgende lagde stor vægt på, om undervisningen passede til deres arbejdsskema. Der er selvfølgelig begrænsninger på hvilke dage og timer på døgnet det kursus-søgende er tilgængelig qua deres nuværende arbejde og privatliv. I forlængelse heraf er en typisk bekymring, om den efter-uddannelsessøgende kan finde plads i kalenderen til arbejdsbyrden (antallet af skemalagte timer kombineret med evt. hjemmearbejde). 

Hertil bør man som kursusudbyder være tidsmæssig fleksibel med sit kursus for at kunne leve op til de kursus-søgendes behov og forventninger. Tallene fra finduddannelse.dk viser tydelig, at man som kursusudbyder vil kunne tiltrække et stort antal kursus-søgende i overvejelsesfasen ved at oplyse om tidsmæssig fleksibilitet. 

Yderligere årsager:

Flere af de kursus-søgende oplyste at de manglede en bemyndigelse fra sin arbejdsplads eller blot en godkendelse fra chefen, før de kunne låse sig fast på et kursus. 

Herudover er prisen en af de hyppigste årsager til tvivl og tøven med kursustilmelding. Det er derfor en god ide, at oplyse om pris og finansieringsmuligheder for at formulere den optimale kursusbeskrivelsen. Samtidigt for man heraf også frasorteret irrelevante kursus-søgende der ikke besidder de økonomiske midler til tage del i uddannelsestilbuddet.

Der var ydermere mange besøgende der nævnte, at de manglede oplysninger om relevans i forhold til nuværende eller kommende karriere og tvivl om undervisningens niveau. Et godt tip til din eventuelle profil på finduddannelse.dk samt din egen hjemmeside er, at oplyse disse kategorier tydeligt og uddybende. Det er vigtigt for beslutningsprocessen at den interesserede kursus-søgende, ikke er i tvivl om uddannelsens indhold.  

Afsluttende opsummering

De fleste som søger efteruddannelse gennem vores website finduddannelse.dk har enten først lige startet søgningsprocessen eller har ikke besluttet sig for en efteruddannelse endnu. Den der finder et kursus der kunne være interessent enten på baggrund af egne interesser eller med et ønske om opkvalificeringen er medarbejderen selv,. og ikke arbejdsgiveren.

Det er derfor essentielt at indholdet for kurset er målrettet de ansatte der har et ønske eller et behov for at efteruddanne sig. 

Ligeledes kan det konkluderes at tid, pris, relevans og niveau skal stå tydeligt og let tilgængeligt for de kursus-søgende, da disse faktorer vægtes højest når et uddannelsesforløb skal tilvælges. 

Se hvordan du optimerer din profil bedst muligt gennem finduddannelse.dk: Skab større trafik og tiltræk flere kursister!

Book et møde her:

Book Møde

Læs lignende artikler her:

Artikler