Sådan kan I også komme i gang med onlineundervisning

 

Efteruddannelsesområdet var en hårdt prøvet branche under nedlukningen i marts 2020, hvor rigtig mange udbydere pludselig så hele deres indtægt forsvinde fra den ene dag til den anden. Onlineundervisning blev pludselig en mangelvare, og i en undersøgelse vi lavede i juni 2020, var 41% af vores kunder begyndt at omstille sig til online læring under COVID-19. 

Virtuel læring er aldrig blevet den helt store spiller på det danske uddannelsesmarked. Måske fordi vi er et lille land, så vi geografisk nemt kan nå hinanden, eller måske fordi vi ofte værdsætter det relationelle i kurserne? Det mener Signe Hyldgard Heskia, Senior Vice President hos Mannaz, som har arbejdet med digitale læringsrejser i flere år. 

Med COVID-19 hængende over hovedet er det gået op for endnu flere, både kursusudbydere og kunder, at digital læring har sine helt egne fordele. Vi har derfor taget en snak med Signe Hyldgard Heskia om, hvad det kræver, hvis I ønsker at komme i gang med onlineundervisning. 

Før man som kursusudbyder overhovedet overvejer at gøre digital læring til en levevej, har Signe Hyldgard Heskia opsat nogle spørgsmål, I bør have in mente, inden I går i gang:

  • Lyt til jeres kunder, er det noget de ønsker? 

  • Hvad er det I gerne vil løse for kunden ved at gøre det virtuelt? 

  • Der er stor forskel på at være underviser i et fysisk rum og et virtuelt rum - er I klar til at lave en hel ny læringsrejse, med lige så høj kvalitet? 

  • Digital læring er ikke billigere at producere. Overvej derfor, om det giver både økonomisk og tidsmæssig mening.

 

Læring skal ske på den måde, der skaber bedst resultater

Rigtig mange har måske en opfattelse af, at digital læring ikke er lige så effektiv som fysisk afholdelse af et kursus, men hvis det er gjort rigtigt, har det faktisk lige stor læringseffekt. Det betyder desværre også, at det hverken er nemt eller billigt at lave. Tingene kan nemlig ikke stå alene, mener Signe Hyldgard Heskia, fordi læringsrejsen ikke handler om platformen, men om designet af undervisningen:

“Vi tror ikke på online læring, vi vil gerne tale om digital læring. Vi oplever ikke, at online- eller e-læringsmoduler i sig selv skaber ret meget læring. Vi blander forskellige læringsformer, supplererer det digitale med det menneskelige ansigt. Fordi vi ved, at det virker - det skaber meget mere kvalitet.”

Det, der kendetegner Mannaz er, at de allerede sidder inde med en masse digital erfaring, og er vant til at lave undervisning via virtuelle sessioner og digitale platforme. Og det er ifølge Signe Hyldgard Heskia vigtigt at have en forståelse for, at der er en stor forskel på at være en underviser i et fysisk lokale og i et virtuelt lokale. Det kræver nemlig noget helt andet:

“Det er noget, man skal være ret bevidst om; at man kan ikke bare optager det, og så er det online. Det er en anden form for design og læringsrejse. Man kan ikke bare 1-til-1 kopiere undervisningen. Det bliver hvert fald kedeligt for modtageren, som lærer langt mindre. Læring skal gives på den måde, hvor det skaber bedst mening, og nogle gange er det fysisk og andre gange er det virtuelt. Og hvis vi blender de to ting, så har vi faktisk en rigtig god cocktail.”

Hos Mannaz arbejder de rigtig meget med ”blended learning”, og det at skabe større læringsrejser. Det kan for eksempel være, at de udover live undervisning også har 1-til-1 coaching med underviser, virtuelle sessioner med diskussion af opgaver eller artikler, opgaver, der skal laves alene derhjemme og derefter diskuteres i fora, mv. 

Underviserne skal klædes på til at skabe læringsrejsen, så den dels består af flere forskellige elementer, der holder kursisterne til ilden, men også så underviserne ved, hvad det kræver at stå foran et kamera, hvordan man sikrer, at alle kommer til orde, og at folk ikke bliver trætte undervejs. 

 

Kvalitet koster, også når det er virtuelt

Rigtig mange, både kursusudbydere og kunder, har en ide om, at når noget foregår virtuelt, så er det også billigere. Men for Signe Hyldgard Heskia er det vigtigt at påpege, at den digitale læring absolut ikke er billigere, hvis det skal gøres rigtigt:

“Kvalitet er ikke billigt og slet ikke, når det er digitalt. Når der skal være et levende menneske bagved, og undervisning skal struktureres på en anden måde, når der er noget logistik bagved - nogle bøger der skal sendes ud - ting der skal koordineres. Så er det faktisk stadigvæk en stor udgift.”

Netop denne indsigt at er nok blevet fremmet af COVID-19. Gennem hjemmearbejde er vi alle blevet mere eller mindre bevidste om, hvornår det virtuelle møderum fungerer godt, og hvornår det virker mindre effektivt. 

“Derfor håber jeg, at det for vores branche vil betyde, at der kommer mere fokus på at sikre kvalitet i digital læring. At det ikke bare er billigt, men at det kræver noget ekstra, og at man er klar til at betale for det - for nu har man oplevet hvad det ikke kan og hvad det kan.“

 

Hvis I gerne vil i gang med digital læring

Hos Mannaz kommer de ikke til at ændre alle deres kurser til virtuelle fremadrettet, netop fordi de ved, at deres kunder ser en rigtig stor værdi i relationerne og at lave refleksioner med andre. For Signe Hyldgard Heskia er det vigtigt at kurserne ikke bare gøres virtuelle for at være virtuelle:

“Det skal kun være virtuelt, fordi det er det, der skaber værdi. Det skal være koblet med den læringsrejse, som kunderne allerede er på.”

Signe Hyldgard Heskia peger derfor på, at det er vigtigt, hvis I som kursusudbyder sidder og overvejer at omstille jeres kurser til virtuel læring, at I overvejer, hvad det er for et behov, I udfylder? Hvor modne jeres kunder er til skiftet? Og hvad er det egentlig, I gerne vil løse for jeres kunder ved at gøre det virtuelt? 

“Under COVID-19 handlede det om, at vi ikke måtte mødes, men det kan også være andre forhold, der gør sig gældende. Det kan være en mere bæredygtig løsning, den mindsker transporttid, det kan være, at man arbejder globalt. Jeg håber, at COVID-19 situationen ikke fastholdes, men at vi i stedet kan fokusere på bedre årsager til, at læring også skal være virtuelt,” forklarer Signe Hyldgard Heskia.

Hvis først spørgsmålene er besvaret, og I er klar til at gå videre, så er next step netop at overveje hvilken læringsrejse, I vil have jeres kursister på, hvordan I kan blende læringen og skabe kvalitet, og hvordan I klæder jeres undervisere på til at stå foran en skærm, der bliver det vigtigste fokus.