Fremtidens uddannelse

 

“Mennesket kommer før teknologien. Vi skal mestre maskinerne, ikke omvendt"

Budskabet er slagkraftigt og kommer fra Mathias Schjøtz.

Han er medstifter af EdTech Denmark og arbejder sammen med stifteren, Morten Amstrup, for en bred kreds af medlemmer.

EdTech Denmark vil skabe en platform, der adresserer udviklingen inden for uddannelsesteknologi.

Målet er, at edtech-virksomheder, skoler, lærere, studerende, undervisere, forskere og organisationer skal indgå i en tværfaglig og tværpolitisk dialog omkring en ny, national dagsorden. Denne skal udfordre den eksisterende brug af teknologi i undervisningen og sigte mod at finde frem til, hvordan den bedste integration af læring og teknologi kan se ud.

EdTech Denmark vil nemlig være mødestedet for bæredygtige netværk, banebrydende løsninger og innovation. Alt sammen for at fremtidssikre vores læring, men også for at gøre Danmark til en afgørende spiller inden for edtech.     

Det moderne menneske i den teknologiske tidsalder

Teknologi, såvel som uddannelsesteknologi er uundgåeligt, og foreningens primære formål er således at undersøge, hvordan læring i det 21. Århundrede skal se ud - i kraft af teknologien.

Den hastige udvikling kalder på en holistisk tilgang til læring, hvorfor Mathias da også håber, at foreningens brede interessentsammensætning fører til en krydsbefrugtning de forskellige fagligheder i mellem og skabelse af egentlige løsninger på virkelige problemstillinger:

Mathias understreger derfor, at det er vigtigt, at vi ikke lader os bremse af dystopiske fremtidsforudsigelser og forestillinger om mennesker, der løber rundt med VR-briller på. Vi skal snarere gribe udviklingen omkring digitalisering, automatisering og industri 4.0 og se på, hvordan denne kan supportere uddannelse- og kompetenceudvikling og maksimere læringsudbyttet.

Men den etiske eller menneskelige dimension af læring må ikke gå tabt, og EdTech Denmark vil derfor gerne være med til at diskutere, hvordan vi bedst indretter vores samfund i forhold til teknologien. Vi skal være proaktive og forholde os kritisk til, hvad teknologien gør ved os. Magtforholdet må ikke ændre sig - vi skal mestre maskinerne og ikke omvendt. Og så skal vi fortsat huske på, hvad læring går ud på:

“Læring er jo på en eller anden måde en transformationsproces. Det er et spørgsmål om at blive til nogen, fremfor noget. Du er jo ikke dit CV, men en person med et sæt af kompetencer og færdigheder, som skal kunne agere i denne her verden. Det vil sige, at når man taler om læring, så kan det hurtigt bare komme til at handle om færdigheder og kompetencer, men det handler jo netop om, hvordan vi er i verden, hvordan vi er sammen som mennesker, og hvad vores kultur og historie betyder for os” - siger Mathias

Men en del af det at leve i en digitaliseret verden handler også om at acceptere, at verden nu er så stor, at man ikke kan vide alting om den. Derfor er det nødvendigt at finde ud af, hvordan man så navigerer i det meget komplekse landskab. Og det er netop her, at EdTech Denmark kommer ind i billedet - de vil nemlig gerne være med til at finde ud af, hvordan man så er et lærende menneske i 2018. Og startskuddet er gået.

EdTech Denmarks ambition og strategi for 2018

Strategien er klar.

Og yderst ambitiøs.

EdTech Denmark vil, i 2018, afdække fremtidens uddannelseslandkort. Eller som de selv siger det; Unboxing learning & education.

Som det første vil de, som nævnt ovenfor, etablere foreningen med en bred interessentsammensætning. Sammen vil de se på  specifikke problemstillinger inden for digitalisering, læring og uddannelse.

Forening må for alt i verden ikke blive en kaffeklub. Derfor skal problemstillingerne tilgås ud fra specifikke scenarier og processer. Medlemmerne skal samarbejde omkring prototyper og eksperimenter for netop at nå frem til et håndgribeligt grundlag at arbejde videre fra. Danmark skal på det fremtidige uddannelseslandkort.

Derfor vil foreningens medlemmer spørge til:

  • HVORDAN VI ANVENDER DATA I UDVIKLINGEN AF LÆRING OG UDDANNELSE?

Mathias forklarer, at fremtidens læringsteknologi kommer til at spille en stor rolle for fremtidens læringsmiljøer:

"En stor trend lige nu er nemlig, at formel uddannelse bliver sprængt af både digitalisering og globalisering. Vi kan jo være i alle mulige online læringsfællesskaber, som alle tilbyder mangfoldige kilder til læringsindhold."

HVORDAN VI SKABER NYE FORRETNINGSMODELLER FOR LÆRING OG UDDANNELSE?

Teknologiens indtog medfører en række problemstillinger for uddannelsessektoren, og Mathias understreger, at disse er nødt til at blive adresseret, hvis sektoren skal stå i mod udviklingen.  

"Når der er et misforhold mellem læringsindholdet og teknologierne fører det til en disruption af de kendte forretningsmodeller. Vi har set, hvad automatisering og digitalisering har forårsaget i andre brancher, og vi vil derfor gerne undersøge, hvad de her makrotendenser har af betydning for uddannelsessektorens kendte forretningsmodeller."

HVORDAN VI DESIGNER FREMTIDENS UDDANNELSER?

Slutteligt, vil foreningen gerne undersøge, hvordan pædagogikken og didaktikken skal tilpasses teknologien, siger Mathias. 

"Vi vil gerne meget gerne kigge på, hvilken rolle pædagogik og didaktik kommer til at spille i fremtidens udannelser. Vi ved, at der allerede findes meget og værdifuld både pædagogisk, sociologisk og didaktisk forskning, men vi vil gerne være med til at bringe alt dette ind i en den digitale kontekst."

Danmarks rejse mod at blive en frontrunner i teknologiræset

Ambitionerne er ikke til at tage fejl af.

Barren er sat højt.

Men er der overhovedet grobund for, at Danmark kan blive en frontrunner i det globale teknologiræs? Kan vi løbe hurtigt nok, og er der egentlig nogen, der kigger mod nord?

Ja, i høj grad, ifølge Mathias. Til trods for, at Danmark er et umiskendeligt lille sprogområde og villigheden til at eksperimentere nogle gange kan skrante, så har vi, som nation, alle muligheder for virkelig at positionere os inden for EdTech, mener han:

“Qua vores stærke uddannelsestradition og samfundsmodel, har vi mulighed for at blive frontrunner og en potentiel ny breeding ground for EdTech-virksomheder. Vi ser jo allerede spændende samarbejder som et dansk universitet i Kina , så der er en efterspørgsel på ikke bare efter New Nordic Design, men også New Nordic Pædagogik og Didaktik. Så der kan vi indtage en stærk position.”

Han understreger dog, at vi skal tage de første skridt nu. Ellers sakker vi simpelthen bagud:

“Lige nu er vi ikke dem, der er længst fremme. Vi er de sidste i klassen, og derfor skal vi også med nu. Det er ret afgørende, at vi får rykket på den her dagsorden, og at folk byder ind. Det er i høj grad et timingsspørgsmål og det vil forbedre Danmarks konkurrenceevne, tiltrække know-how, kompetencer, veluddannet arbejdskraft og nye virksomheder.”

EdTech Denmark har lige nu i nærheden 70 edtech-virksomheder repræsenteret og satser på, at have omkring 100 ved udgangen af første kvartal i 2018. Interessen er altså overvældende og der bliver udtrykt sympati for vision inden for landegrænsen. Det skal udnyttes, for til trods for, at en fælles indsats er nødvendig, da digitalisering, automatisering og efterspørgslen på innovation er en global samfundsudfordring, "...hvorfor så ikke tage teten og gøre noget, når vi, i Danmark, har så gode forudsætninger som vi har i forhold til at koordinere en samlet indsats på tværs af alle de initiativer, aktører, organisationer og institutioner? Det tror vi på kan bringe Danmark et skridt videre i den rigtige retning.”