7 store uddannelsestrends i 2020

 

Tendenserne indenfor uddannelsesbranchen peger i samme retning. Der bliver i højere og højere grad lagt vægt på gamification og virkelighedstro indhold, når det kommer til efter- og videreuddannelse. Men hvor er vi på vej hen? Og hvilke trends bliver de helt store i 2020? Vi har taget et kig i krystalkuglen.

Det er ikke til at komme udenom, at enhver virksomheds største aktiv er deres medarbejdere. Menneskelig kapital er nøglen, hvis man som virksomhed vil vækste og nå sine mål. Derfor er det vigtigt hele tiden at udvikle medarbejderne, så de kan følge med de stigende krav. Det gøres bedst gennem kompetenceudvikling.

I 2020 går læring og teknologi hånd i hånd. I takt med at high tech innovationsmuligheder accelererer, bliver det også muligt at skabe bedre efter- og videreuddannelse. Men hvor er vi egentlig på vej hen? Og hvilke potentialer har udviklingen for kompetenceudvikling på lang sigt?

Nogle af de tendenser vi ser på markedet blandt HR-medarbejdere, L&D professionelle og CEO’s, er et øget fokus på især performance forberedende løsninger, alignment med strategien i virksomheden, dyb og indsigtsfuld læring, og ikke mindst personaliseret undervisning, der indeholder avanceret teknologi, understøtter faglig udvikling og tilskynder medarbejderengagement.

Bliv inspireret og brug trendsene som kompas for, hvilken vej jeres virksomhed bør gå i 2020. Og husk, at selvom teknologien er kørende i 2020, så er det ikke ensbetydende med en digital transformation inden for uddannelsesbranchen. Kunden, kulturen og medarbejderne skal også være med før, det kan lade sig gøre.

7 trends inden for kompetenceudvikling, I bør være opmærksomme på i 2020

1. Hjælp C-suite og HR med at justere mål

Planlægning og engagement fra de øverste chefer, CEO, CFO, CIO mv. er vejen frem, hvis virksomhederne ønsker et fuldt udbytte af deres kompetenceudviklingsindsats. I en virksomhed, med en sund læringskultur, arbejder managers og HR sammen for at definere værdier, processer og praksisser, som medarbejdere, afdelinger og organisationer kan bruge til at øge deres præstation og kompetencer.

Sæt derfor fokus på, hvordan I som uddannelsesudbyder kan hjælpe læringskulturen på vej, ved at vælge performance forbedringer, der har betydning for fremtidens job.

2. Sælg kompetencer til fremtidens virksomhedsmål

Hvis virksomheder i dag vil blive ved med at have en sund vækst, så bliver de nødt til at se fremad. Det betyder fx at medarbejdere skal læres op i lederudvikling, kommunikation og problemløsningsfærdigheder, så de er klar til at overtage fremtidige lederroller.

Gennem uddannelser, der har fokus på fremtidens lederroller, bliver morgendagens virksomheder mere agile, og i stand til at udvikle sig med tiden.

3. De bløde skills er på vej frem

Jo mere diverse og brede virksomheder bliver, jo mere ser virksomhedsledere også en værdi i at udvikle deres medarbejdere inden for bløde færdigheder, som følelsesmæssig intelligent, samarbejde og forhandling. I en undersøgelse fra Deloitte, vurderer 90% af respondenterne, at “bløde skills” er en kritisk prioritet. De indikerer også at de bløde skills kan fremme medarbejderfastholdelse, forbedre lederskab og opbygge en meningsfuld kultur.

Specielt inden for GenZ er der en generel bekymring omkring deres mangel på bløde skills. Her kan det hjælpe at arbejde gennem brainstorm sessioner, hvor medarbejderne kan finde ud af, hvornår hvilke bløde skills giver værdi, og i hvilke situationer de kan bruges.

4. Gamification bliver en del af e-learning

Der er en misforståelse omkring gamification og uddannelse ude i den virkelige verden. Mange virksomhedsejere ser ikke nødvendigvis begrebet gamification som positivt, da de tror uddannelsen bliver lavet om til et computerspil. Forståeligt tænker de, at deres kritiske og potentielt livreddende OSHA uddannelse ikke bør være det samme som et spil Donkey Kong. Men de indser ikke, at dét gamification handler om, er at efterligne et moderne computerspil, ved at indbygge et belønningssystem, der arbejder ud fra hvor meget progression medarbejderen har.

Badges, points, konkurrence blandt medarbejderne og en følelse af sammenhold, er alle dele af e-læring oplevelsen, som kan være med til at motivere kursister, der tager deres undervisning online.

5. Personaliseret og fokuseret undervisning

Uddannelse har tidligere udelukkende fokuseret på indholdet som “one size fits all” størrelse. En måde at arbejde på, der gør det svært for kursisterne at engagere sig. I 2019 ser vi i langt højere grad, at kursistens erfaringer, arbejdsmiljø, performance og teknologiske forståelse har fokus i undervisningen. Effektiv kompetenceudvikling i fremtiden er udviklet mod den enkelte, og tilbyder sociale aktiviteter, hvor det er muligt at dele erfaringer med andre kursister.

Tænk på jeres kursister som forbrugere. De er vant til at få +50.000 resultater per søgninger på Google, at YouTube automatisk starter en ny relateret video, efter den de lige har set, og at Netflix foreslår indhold baseret på hvad der tidligere er blevet set. For jeres kunder kan små videoklips, MOOC og opslag fra Facebook alle være elementer der kan bruges i læringsøjemed.

6. Mindre tid til kompetenceudvikling kræver nye metoder

Den største udfordringer for talentudvikling er, ifølge en undersøgelse fra LinkedIn, at få medarbejdere til at bruge tid på kompetenceudvikling. Medarbejderne er enige i at de ikke har tid til at tage timer ud, til uddannelse. Samtidig viser en undersøgelse fra Forbes at 49% af medarbejderne foretrækker at lære, når behovet er til det.

Ved at levere jeres uddannelse på flere platforme, såsom klasseværelse, mobil og on-demand, kan I hjælpe med at eliminere tidspresset for travle medarbejdere.

7. AR/VR bliver i højere grad accepteret i virksomhederne

I følge Trainingindustry.com siger 46% af virksomhederne de har spurgt, at AR/VR bliver mainstram i deres organisation indenfor de næste tre år. Dog tror virksomhederne i højere grad på bruges af AR fremfor VR.

Men husk, at hverken AR eller VR er en tryllestav. Jeres indhold i uddannelsen skal passe til formatet, og det kræver konstant udvikling af AI gennem learning analytics, hvis undervisningen skal kunne personaliseres og give de rette informationer til kursisterne.